Vad vi gör!

Vi är ideellt engagerade som räddar falkar, skyddar skogar och jagar miljöbovar.

Nej, Naturskyddsföreningen är ingen myndighet. Vi är en ideell förening som startade för över hundra år sedan av en grupp vetenskapsmän. Konstnärer som Anders Zorn och författare som Selma Lagerlöf anslöt sig, och med tiden växte vi till ca. 230 000 medlemmar.

Idag är vi Sveriges största miljöorganisation.

Våra medlemmar bestämmer

Naturskyddsföreningens framgångar bygger på våra medlemmars stöd och ideella arbete. Vi arbetar regionalt i 24 länsförbund och lokalt i 276 kommunkretsar.

Exempel på möjliga kommande aktiviteter.

 • Natur-guidningar och utflykter.
 • Naturvårds-projekt.
 • Klädbytardagar.
 • Natursnokarna barnverksamhet.
 • Remissvar, politisk påverkan, stadsplaneringsgrupper.
 • Naturfalken, ett ”simborgarmärke” för artkunskap.
 • Nätverk: Skog, Miljögifter, Klimat, Jordbruk och Hav (m.fl.)
 • Miljövänliga veckan aktiviteter i hela landet (v.40).
 • Rikskonferensen/riksstämman vart annat år.
 • Kretskonferenser – Medlemsmöten – Höstkonferensen.
 • Skogsinventeringar – Bioblitz.
 • Klimatet – festivaler, kunskapsspridning- och nätverkande.
 • Studiecirklar t.ex. Café planet http://www.studieframjandet.se/Hitta-ditt-intresse/Miljo–samhalle/Omstallning/cafe-planet/… och mycket mycket mer …

Naturskyddsföreningen får en lokalförening i Knivsta som bland annat ska föra naturens talan när kommunen byggs ut.

Naturskyddsföreningens nya lokalförening i Knivsta väntar bara på ett formellt godkännande från riksstyrelsen den 25 oktober.

– Vi vill framför allt bli ett starkt remissorgan till kommunen. Knivsta har mycket skyddsvärd natur och nu får naturen sin officiella talesperson, säger initiativtagaren Kenneth Gunnar. Han försökte starta en lokalkrets redan på 1990-talet, men då var intresset klent. Nu ser det ljusare ut. En tillfällig styrelse kallade till ett möte i slutet av augusti för att sondera terrängen och då dök runt 15 personer upp. Men det är en annan femma när det väl gäller att kavla upp ärmarna.

– Vi har ett rikt föreningsliv i Knivsta, men det är ett fåtal aktiva i alla föreningar. Många är intresserade, men när det kommer till praktiska arbetsinsatser brukar folk titta i taket. Jag hoppas kunna entusiasmera. Och när man gör skillnad brukar det ge ringar på vattnet, säger Kenneth Gunnar.

I dag har 270 av landets 290 kommuner egna kretsar. Kristina Keyzer, verksamhetsutvecklare i Naturskyddsföreningen i Mälardalen, berättar att de bevakar lokala naturfrågor, svarar på remisser, ordnar utflykter och utbildar i natur- och miljöfrågor.

– Det är upp till medlemmarna. I Knivsta är många intresserade av miljö- och naturpolitiska frågor, till exempel när områden ska bebyggas, säger hon. Drygt 1 100 Knivstabor är medlemmar i Uppsalakretsen och de flyttas automatiskt över till Knivstakretsen. På en årsstämma första kvartalet nästa år väljs en permanent styrelse. (Tina Lövrander, UNT)

Artikel i UNT