Vad vi gör!

Vi är ideellt engagerade som räddar falkar, skyddar skogar och jagar miljöbovar.

Nej, Naturskyddsföreningen är ingen myndighet. Vi är en ideell förening som startade för över hundra år sedan av en grupp vetenskapsmän. Konstnärer som Anders Zorn och författare som Selma Lagerlöf anslöt sig, och med tiden växte vi till ca. 230 000 medlemmar.

Idag är vi Sveriges största miljöorganisation.

Våra medlemmar bestämmer

Naturskyddsföreningens framgångar bygger på våra medlemmars stöd och ideella arbete. Vi arbetar regionalt i 24 länsförbund och lokalt i 276 kommunkretsar.

Exempel på möjliga kommande aktiviteter.

 • Natur-guidningar och utflykter.
 • Naturvårds-projekt.
 • Klädbytardagar.
 • Natursnokarna barnverksamhet.
 • Remissvar, politisk påverkan, stadsplaneringsgrupper.
 • Naturfalken, ett ”simborgarmärke” för artkunskap.
 • Nätverk: Skog, Miljögifter, Klimat, Jordbruk och Hav (m.fl.)
 • Miljövänliga veckan aktiviteter i hela landet (v.40).
 • Rikskonferensen/riksstämman vart annat år.
 • Kretskonferenser – Medlemsmöten – Höstkonferensen.
 • Skogsinventeringar – Bioblitz.
 • Klimatet – festivaler, kunskapsspridning- och nätverkande.
 • Studiecirklar t.ex. Café planet http://www.studieframjandet.se/Hitta-ditt-intresse/Miljo–samhalle/Omstallning/cafe-planet/… och mycket mycket mer …

 

Årsmöten

Här samlar vi information om våra årsmöten.

Läs mer här.

Verksamhetsplaner

Här samlar vi våra verksamhetsplaner

Läs mer här

Verksamhetsberättelser

Här samlar vi våra verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Läs mer här.

Till Skogsstyrelsen i Uppsala Län

Avverkningsanmälningar i unik naturvärdesklassad skog inne i naturreservat Kungshamn- Morga

Uppsala, 2020-05-29
Till distriktschef Jenny Stendahl.
Det har kommit till vår kännedom att flera avverkningsanmälningar (A 21557-2020 på 9.4ha, A 24031-2020 på 2.4 ha, samt en äldre A 50774-2016 på 2.2 ha) har inkommit rörande ett område inom naturreservatet Kungshamn-Morga, Knivsta kommun. Området är ett mycket populärt strövområde för invånare av främst Uppsala, vilket har visat sig inte minst i våras under Coronapandemin som gjorde att många sökte sig till naturområden som denne till den graden att alla tre stora P-platser var helt fulla en fin vårdag i början av maj.

Följ länken för att läsa hela texten >>

Visa hänsyn! | Naturreservatet Kungshamn-Morga

Naturskyddsföreningens skogsinventeringsgrupp har vid besök i naturreservatet Kungshamn-Morga inventerat det avverkningsanmälda området söder om Kungshamn och då informerat berörda i Naturskyddsföreningen...

Läs mer

Kretsen deltar, med ideellt arbete, i kommunens projekt: Pollinatörer i Knivsta.

Sammanfattning
Projektet pollinatörer i Knivsta har tre huvudmål:
- attt öka kommunens kunskaper om vilka marker som är betydelsefulla livsmiljöer för pollinatörer och hur dessa bör skötas,
- att sprida kunskap om och öka intresset för pollinering och pollinatörernas livsmiljöer, och
- att genom att modifiera traditionella redskap hitta ett nytt sätt att underlätta det tyngsta
momentet vid slåtterarbete: räfsningen.
Målen uppnås genom lokal- och artinventeringar, publika pollinatörsevenemang med föreläsare och naturvårdsinstruktörer, och verkstadsarbete för maskinteknikutveckling, allt i samverkan med föreningslivet.

Syfte
Det övergripande syftet med projektet är att öka allmänhetens och kommunorganisationens kunskap och kompetens om pollinatörer, och att samtidigt ta fram underlag för att kunna bevara och sköta viktiga områden för att säkra pollinatörernas överlevnad. Genom att arrangera evenemang där tjänstepersoner tillsammans med allmänhet samtidigt lär sig om hur kulturlandskapet bäst bör skötas för pollinatörer skapas förutsättningar för ett fortsatt långsiktigt samarbete i större skala, mellan civilsamhället och kommunorganisationen.

Projektplan Pollinatörer i Knivsta

Naturskyddsföreningen får en lokalförening i Knivsta som bland annat ska föra naturens talan när kommunen byggs ut.

Naturskyddsföreningens nya lokalförening i Knivsta väntar bara på ett formellt godkännande från riksstyrelsen den 25 oktober.

– Vi vill framför allt bli ett starkt remissorgan till kommunen. Knivsta har mycket skyddsvärd natur och nu får naturen sin officiella talesperson, säger initiativtagaren Kenneth Gunnar. Han försökte starta en lokalkrets redan på 1990-talet, men då var intresset klent. Nu ser det ljusare ut. En tillfällig styrelse kallade till ett möte i slutet av augusti för att sondera terrängen och då dök runt 15 personer upp. Men det är en annan femma när det väl gäller att kavla upp ärmarna.

– Vi har ett rikt föreningsliv i Knivsta, men det är ett fåtal aktiva i alla föreningar. Många är intresserade, men när det kommer till praktiska arbetsinsatser brukar folk titta i taket. Jag hoppas kunna entusiasmera. Och när man gör skillnad brukar det ge ringar på vattnet, säger Kenneth Gunnar.

I dag har 270 av landets 290 kommuner egna kretsar. Kristina Keyzer, verksamhetsutvecklare i Naturskyddsföreningen i Mälardalen, berättar att de bevakar lokala naturfrågor, svarar på remisser, ordnar utflykter och utbildar i natur- och miljöfrågor.

– Det är upp till medlemmarna. I Knivsta är många intresserade av miljö- och naturpolitiska frågor, till exempel när områden ska bebyggas, säger hon. Drygt 1 100 Knivstabor är medlemmar i Uppsalakretsen och de flyttas automatiskt över till Knivstakretsen. På en årsstämma första kvartalet nästa år väljs en permanent styrelse. (Tina Lövrander, UNT)

Artikel i UNT